Prof. Dr. Rácz Lajos

Egyetemi tanár, intézetvezető

Elérhetőségek

Szobaszám1016
Telefon:+36 (62) 546-069
Mobiltelefon: +36 (30) 381-5881
Belső telefon:6069
E-mail:racz.lajos@szte.hu
Fogadóóra:
(helye, ideje)
Hétfő 10.00-12.00
Tudományos munkásság (MTMT)www.mtmt.hu

1988-ban szereztem földrajz-történelem szakos középiskolai tanári diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. Kutatási területem az újkori Magyarország éghajlati-környezeti változásainak vizsgálata levéltári források alapján. 1989-ben egyetemi doktori címet, 1995-ben kandidátusi fokozatot, 2004-ben pedig MTA doktora címet szereztem. 1988 és 1999 között a MTA Regionális Kutatások Központja kecskeméti Településkutató Csoportjában dolgoztam, 1999 szeptemberétől vagyok a Jugyu oktatója. Tudományos pályámra döntő hatással volt, hogy az 1990-es években másfél évet dolgozhattam a Berni Egyetem Regionális és Környezettörténeti Tanszékén Christian Pfister professzor kutatócsoportjában. Ebben az időszakban rendszeresen megfordultam ösztöndíjasként Párizsban az École des Hautes Études en Science Sociales kutatóközpontjában és a brno-i Masaryk Egyetem Földrajzi Intézetében is. A 2003 és 2004 fordulóján fél évet a Holland Akadémia wassenaar-i kutatóintézetében, 2010-11-ben ugyancsak fél évet a müncheni Rachel Carson Center-ben dolgoztam.

Oktatott Tantárgy(ak)

Előadások

 • A világgazdasági rendszer születése
 • Éghajlat és történelem
 • Régiók a történelemben
 • Környezetkultúra, fenntartható fejlődés, életminőség
 • Ember és környezet
 • Környezet és történelem
 • Environmental Problems in Historical Perspectives
 • Birth of World Economy System:12th and 19th centuries

Szemináriumok

 • Előadás tudományos konferencián: videó tréning
 • Az európai civilizáció kialakulása – gazdaság, társadalom, környezet
 • Tudományos publikáció és prezentáció
 • Bevezetés Magyarország környezettörténetébe

Tagságok

 • Magyar Történelmi Társulat
 • European Society for Environmental History
 • International Society for Historical Climatology

Kutatási területek

 • éghajlattörténet
 • környezettörténet
 • társadalomtörténet