Aktuális hírünk

Az SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet minden józanul és tisztességesen gondolkozó munkatársa elkötelezett az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Az egyetemi közélet a tudományosan megalapozott szabad viták és a vélemények ütköztetésének a terepe, de ezek semmilyen körülmények között nem léphetik át a hatályos jogszabályok és a jóízlés határait. Az emberi méltóság tiszteletben tartásának elsőbbségét nem írhatja felül semmilyen vélemény. Ezekhez az alapelvekhez tartottuk magunkat régen és most is, és a jövőben sem tudunk elfogadni ettől eltérő megközelítést.