Dr. Kiss Gábor Ferenc

Főiskolai docens

Elérhetőségek

Szobaszám:305
E-mail:kiss.gabor.ferenc@szte.hu
Fogadóóra:
(helye, ideje)
305.
Hétfő 13.30 – 14.30
Tudományos munkásság (MTMT)www.mtmt.hu

2001 óta a kar oktatója. 1997-ben szerzett könyvtár-történelem szakos diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd 1999-ben a József Attila Tudományegyetem történelem szakát végezte el. 2012-ben doktori (PhD) fokozatot szerzett történelemből (Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskola). Értekezésének címe: Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938-1941.

Oktatott tantárgy(ak)

 • Nemzet, nemzetiség, etnikum, kisebbség Magyarországon
 • Tudományos publikáció és prezentáció
 • Hadjáratok és csaták a második világháborúban
 • Könyvtárhasználat és adatbáziskezelés
 • Fejezetek Magyarország történetéből (1825-1990)
 • Nemzetközi válságok és konfliktusok a XX. században
 • Társadalomtudományi kutatás és szakdolgozatírás
 • Fejezetek Magyarország történetéből (1825-1990)
 • Magyarország hadtörténete (1920-1956) (alapképzés)
 • Kommunikációs gyakorlat
 • Biztonságpolitika
 • Az I. világháború története
 • Történelem és film
 • Fejezetek a hadművészet történetéből.
 • Kelet-Közép-Európa története a XX. században.
 • Társadalmi szerkezetváltozások Magyarországon a XX. században
 • Publikációs ismeretek
 • Magyarország politikai és gazdaságtörténete 1918-1956
 • Helytörténetírás
 • Magyarország története 1920-1945.
 • Magyarország története 1945-1990.

Tagságok

 • Belvedere Meridionale – Történelem és társadalomtudományok. Főszerkesztő.
 • Magyar Történelmi Társulat

Kutatási területek

 • Hadtörténet, 20. századi történelem