Képzéseink

Szakok

Közösségi és civil tanulmányok MA

Elméleti alapozó ismeretek 1.

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1.Társadalomelmélet, közösségelméletek2EA, KOLL. 3K
1.Magyarország politikai rendszere2EA, KOLL. 3K
1.Társadalomszerkezet, társadalmi rétegződés2EA, KOLL. 3K
2.Csoportközi viszonyok (Szociálpszichológia)2EA, KOLL. 3K

Elméleti alapozó ismeretek 2.

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1.Közösségfejlesztés, közösségépítés tréning2GY, GYJ. 3K
1.A civil társadalom története2EA, KOLL. 3K
3. A közösségi fejlesztés története és elmélete2EA, KOLL. 3K
3.Tudományos publikáció és prezentáció 2GY, GYJ. 3K

Modern közösség elméleti keretei és társadalmi jelenségei 1.

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
2.Társadalmi tér, társadalmi tagoltság,
szociorégiók, lokális társadalom, helyi közösségek
2EA, KOLL. 3K
2. Közpolitikák, társadalompolitika 2EA, KOLL. 3K
4.Civil és nonprofit szervezetek jogi
szabályozása
2EA, KOLL. 3K
2.Szociálpolitika2EA, KOLL. 3K

Modern közösség elméleti keretei és társadalmi jelenségei 2. 

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
3.NGO-k, civil szervezetek és szerveződések
Európában
2EA, KOLL. 3K
4.Információs társadalom, közösségi
médiahasználat
2GY, GYJ. 3K
2.A civil szektor jellemzői és működése a
mai Magyarországon
2GY, GYJ. 3K
1.Demokráciaelméletek, demokratikus gyakorlatok2GY, GYJ. 3K

A közösségi és civil segítő munka speciális területei 1.

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1.Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok2EA, KOLL. 3K
2.Fogyatékossággal élő társadalom helyzete 2EA, KOLL. 3K
4.Idős közösségek fejlesztése2GY, GYJ. 3K

A közösségi és civil segítő munka speciális területei 2.

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
4.Fejlesztőmunka ifjúsági közösségekkel2GY, GYJ. 3K
4.Közösségépítő munka iskolai
csoportokkal és korosztályos csoportokban
2GY, GYJ. 3K
1.Alternatív vitarendezés2GY, GYJ. 3K

Közösségi és civil segítő munka módszertana 1.

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
3.Közösségek és civil szervezetek kutatásának elmélete2EA, KOLL. 3K
1.Terepgyakorlatot előkészítő szeminárium 2GY, GYJ. 3K
2.Terepgyakorlatot kísérő szeminárium I-II.2GY, GYJ. 3K
3. Terepgyakorlatot kísérő szeminárium I-II.2GY, GYJ. 3K

Közösségi és civil segítő munka módszertana 2.

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
3.Közösségfejlesztés II.-projektszeminárium2GY, GYJ. 3K
2.Lokális közösségek fejlesztésének elmélete 2EA, KOLL. 3K
1.Részvételi technikák, állampolgári és civil kompetenciák2GY, GYJ. 3K

Kiegészítő elméleti ismeretek

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
4.Nonprofit és civil szervezetek gazdálkodása2EA, KOLL. 3K
4.Emberi erőforrás menedzsment és a civil szervezetek 2GY, GYJ. 3K
3.Projektmenedzsment, pályázatírás2GY, GYJ. 3K

Kisebbségpolitika MA

Nacionalizmus és etnicitás elméletei 

Javasolt
félév 
TantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1.Nacionalizmus és etnicitás2EA, KOLL. 3K
1.Nemzeti és etnikai kisebbségek Közép- és
Kelet-Európában
2EA, KOLL. 3K
2.Kisebbségi kérdés a magyar politikai
gondolkodásban
2EA, KOLL. 3K
3.Nemzet, nemzetiség, etnikum, kisebbség2EA, KOLL. 3K

Kisebbségpolitika 

Javasolt
félév 
TantárgyÓra/Vizsga/Kredit
2.Kisebbségi jogok és jogérvényesítés
Magyarországon és az EU-ban I-II.
2EA, KOLL. 3K
3.Kisebbségi jogok és jogérvényesítés
Magyarországon és az EU-ban I-II.
2EA, KOLL. 3K
1.Közpolitikák és kisebbségpolitika2EA, KOLL. 3K
2.Kisebbségszociológia2EA, KOLL. 3K
1.Kisebbségpolitika Magyarországon a
19-20. században I-II.
2EA, KOLL. 3K
2.Kisebbségpolitika Magyarországon a
19-20. században I-II.
2EA, KOLL. 3K

Migrációs elméletek 

Javasolt
félév 
TantárgyÓra/Vizsga/Kredit
3.Globalizáció és kisebbségi identitás2EA, KOLL. 3K
1.Migráció és menekültügy2EA, KOLL. 3K

Szociálpszichológia 

Javasolt
félév 
TantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1.Csoportközi viszonyok –
társadalmi viselkedésmodellek
2EA, KOLL. 3K
3.Kisebbségi konfliktuskezelés I.2GY, GYJ. 2K
4.Kisebbségi konfliktuskezelés II.2GY, GYJ. 2K
1.Vezetési és szervezési ismeretek (sz.v.)2EA, KOLL. 3K

A kisebbségkutatás módszertana 

Javasolt
félév 
TantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1.Életmódszociológia2EA, KOLL. 3K
3.Romák Magyarországon2EA, KOLL. 3K
4.Nemzetiségi oktatás2EA, KOLL. 3K
1.A társadalomkutatás elmélete és
módszerei I-II.
2EA, KOLL. 3K
2.A társadalomkutatás elmélete és
módszerei I-II.
2GY, GYJ. 2K
2.Többváltozós társadalomstatisztikai
elemzés
2GY, GYJ. 2K
2.Tudományos publikáció és
prezentáció I.
2GY, GYJ. 2K
3Tudományos publikáció és
prezentáció II. (sz.v.)
2GY, GYJ. 2K

Marginalizáció és munkaerő-piaci szegregáció 

Javasolt
félév 
TantárgyÓra/Vizsga/Kredit
3.Kisebbségek gazdasági és szociális
integrációja
2GY, GYJ. 2K
3.A diszkrimináció megjelenései2EA, KOLL. 3K
2.Kisebbségek médiareprezentációja2GY, GYJ. 2K
4.Kisebbségek, igazságügyi kérdések2GY, GYJ. 2K
4.Speciális kisebbségi csoportok2GY, GYJ. 2K

Antiszemitizmus, rasszizmus, vallási kisebbségek 

Javasolt
félév 
TantárgyÓra/Vizsga/Kredit
2.Identitáspolitikák, idegenellenesség,
xenofóbia
2GY, GYJ. 2K
1.Vallási kisebbségek KKE-ban2EA, KOLL. 3K
3.Új társadalmi kisebbségek2EA, KOLL. 3K
4.Fejezetek az antiszemitizmus és a
holokauszt történetéből
2EA, KOLL. 3K
4.Migráció, intézményi problémák2GY, GYJ. 2K
4.Hagyomány és modernitás2GY, GYJ. 2K

Kisebbségi reprezentáció, kisebbségi problémák 

Javasolt
félév 
TantárgyÓra/Vizsga/Kredit
3.Kisebbségpolitika és kisebbségi
stratégiák a rendszerváltás után
2EA, KOLL. 3K
2.Határon túli magyar kisebbségek I.2GY, GYJ. 2K
3.Határon túli magyar kisebbségek II.2GY, GYJ. 2K
1.Kultúraközi kommunikáció –
interkulturális készségek
2GY, GYJ. 2K
2.Nyelvi viselkedés és a kisebbségek2GY, GYJ. 2K
4.Települési szegregáció2GY, GYJ. 2K
4.Család és ifjúságszociológia2EA, KOLL. 3K
4.Kisebbségi projektek tervezése,
irányítása
2GY, GYJ. 2K
4.Német nemzetiségi oktatás2GY, GYJ. 2K
4.Szlovák nemzetiségi oktatás2GY, GYJ. 2K
4.Román nemzetiségi oktatás2GY, GYJ. 2K

Szakmai gyakorlat 

Javasolt
félév 
TantárgyÓra/Vizsga/Kredit
4.Terepgyakorlat4GY, GYJ. 4K
Roma Integrációs Tanulmányok Minor

 Alapozó tárgyak 

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1.Bevezetés a romológiába és a társadalmi
kisebbségek vizsgálatába 
2EA, KOLL. 4K
2.Hagyományok és modernitás: a roma
közösségek társadalomtörténeti metszetben 
2EA, KOLL. 3K
1.Kisebbségpolitika és kisebbségszociológia alapozás2EA, KOLL. 3K
1.Csoportközi viszonyok: szociálpszichológiai
kérdések a roma közösségek vonatkozásában
2GY, GYJ. 3K

Szakterületi tárgyak

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
2.A roma közösségek szociológiai megközelítése:
foglalkoztatás és egészségügy
2EA, KOLL. 3K
3.Az oktatás kérdése a roma gyerekek társadalmi
integrációjában: szegregáció és integráció
2EA, KOLL. 3K
2.A roma közösségek kulturális múltja és jelene:
zene, irodalom, képzőművészet
2EA, KOLL. 3K
3.Emberi jogok, diszkrimináció és esélyegyenlőség, jogvédelem2EA, KOLL. 3K
3.Kisebbségi közösségek tudományos
megismerése – kutatásmódszertan
2GY, GYJ. 3K
3.Roma identitások, identitáspolitikák és a médiareprezentáció2GY, GYJ. 3K
4.Az egyházak szerepe és lehetőségei a roma
közösségek társadalmi mobilizációjában
2EA, KOLL. 3K

Intenzív kompetenciafejlesztés

 Javasolt félév TantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1.Személyes és állampolgári kompetenciafejlesztő tréning2GY, GYJ. 4K
2.Az Interetnikus mediáció elmélete és gyakorlata2GY, GYJ. 3K
4.Terepgyakorlat –
Közösségi munka és integrációs modellek megismerése
(Külső gyak.)
2GY, GYJ. 5K
Zárószigorlat4K
Közép-Európa tanulmányok MA

Törzsanyag ismeretkörei

Bevezetés Közép-Európa tanulmányozásába

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1Közép-Európa elméletek, koncepciók2EA, KOLL. 3K
1 Bevezetés Közép-Európa kultúratudományába2EA, KOLL. 3K
2Művelődéstörténet2EA, KOLL. 3K
2Kutatásmódszertan, forrás- és szakirodalom-ismeret2EA, KOLL. 3K

Közép-Európa története

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1Közép-Európa politikatörténete a 19. században2EA, KOLL. 3K
2 Közép-Európa gazdaságtörténete a hosszú 19. században2EA, KOLL. 3K
1Közép-Európa társadalomtörténete2 GY, GYJ. 3 K

Népek és nyelvek Közép-Európában

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1Kisebbség és többség Közép-Európában a nemzeti ébredéstől 1918-ig2EA, KOLL.3K
2Közép-Európa néprajza2EA, KOLL.3K
1Közép-Európa nyelvei-német nyelv
(1 nyelvi kurzus köt. vál.)
2 GY, GYJ. 3K
1Közép-Európa nyelvei-szlovák nyelv
(1 nyelvi kurzus köt. vál.)
2 GY, GYJ. 3K
1 Közép-Európa nyelvei-román nyelv
(1 nyelvi kurzus köt. vál.)
2 GY, GYJ. 3K
1 Közép-Európa nyelvei-orosz nyelv
(1 nyelvi kurzus köt. vál.)
2 GY, GYJ. 3K
1 Közép-Európa nyelvei-szerb nyelv
(1 nyelvi kurzus köt. vál.)
2 GY, GYJ. 3K

Az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1Az Osztrák-Magyar Monarchia gazdaságtörténete2EA, KOLL. 3K
1Magyarország története a reformkortól 1918-ig2EA, KOLL. 3K
2Magyarország története a 20. században 1918-19902EA, KOLL. 3K

Kultúra, tudomány a jelenkori Közép-Európában

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
4Filozófia és művészetek Közép-Európában a 20-21. században2EA, KOLL. 3K
3Közép-Európa irodalma a 20-21. században2EA, KOLL. 3K
4Közép-Európai társadalomtudósok arcképcsarnoka2 GY, GYJ. 3K
2Tudományos publikáció és prezentáció2 GY, GYJ. 3K

Választható szakspecifikus modul I. – Kisebbségi tanulmányok

Kisebbségi kérdés Közép-Európában

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
2A kisebbségi kérdés Közép-Európában 1918-1945 között2EA, KOLL.3K
3 A kisebbségi kérdés Közép-Európában 1945-1990 között2EA, KOLL.3K
4 A kisebbségi kérdés Közép-Európában 1990-től napjainkig2 GY, GYJ. 3K
4A kisebbségi jogok nemzetközi és nemzeti szabályozása/jellemzői2EA, KOLL.3K

Nemzetállam és integráció

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1Nemzet, nacionalizmus, identitás2EA, KOLL.3K
3Föderációs kísérletek Közép-Európában: a csehszlovák állam 1918-19932EA, KOLL.3K
4Föderációs kísérletek Közép-Európában: a jugoszláv modell 1918-19912EA, KOLL.3K
2Nemzetállam-építés Romániában2 GY, GYJ. 3K

Roma közösségek Közép-Európában

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
2A roma közösségek társadalmi múltja és jelene Közép-Európában2EA, KOLL. 3K
3A roma kultúra megjelenési formái Közép-Európában2EA, KOLL. 3K
4A 21. század kihívásai az Európában élő roma közösségek integrációjában2 GY, GYJ. 3 K

Kultúra, identitás, reprezentáció

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
3Oktatásügy és nemzeti kisebbségek Közép-Európában2 GY, GYJ. 3 K
3Kisebbség és média2 GY, GYJ. 3 K

Tudományos kutatás

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
3Kutatási gyakorlat I-II.1 GY, GYJ. 2 K
4Kutatási gyakorlat I-II.1 GY, GYJ. 2 K

Választható szakspecifikus modul II. – Diplomácia

Diplomácia és nemzetközi jog

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
2Bevezetés a diplomáciába2EA, KOLL. 3K
3 A nemzetközi viszonyok elmélete2EA, KOLL. 3K
4Kulturdiplomácia2EA, KOLL. 3K

A nagyhatalmi külpolitika évszázada

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
1A Habsburg Birodalom külpolitikája a bécsi kongresszustól 1914-ig2EA, KOLL. 3K
2 Az első világháború és a versaillesi békeszerződés diplomáciatörténete2 GY, GYJ. 3 K

Közép-Európa a 20. században

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
2A kisállami korszak Közép-Európában (1918-1938)2EA, KOLL.3K
3 Közép-Európa a második világháború időszakában (1938-1945)2EA, KOLL.3K
4Közép-Európa a szovjet-korszakban (1945-1990)2 GY, GYJ. 3 K
4Közép-Európai rendszerváltások és társadalmi következményeik2 GY, GYJ. 3 K

Geopolitika és diplomácia 1990 után

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
3Geopolitika, különös tekintettel a rendszerváltás utáni Közép-Európára2EA, KOLL.3K
4 Közép-Európa és az Európai Unió2EA, KOLL.3K
3Közép-Európa biztonságpolitikai problémái 1990-től2 GY, GYJ. 3K
3Magyarország külpolitikája a rendszerváltás után2 GY, GYJ. 3K

Tudományos kutatás

Javasolt félévTantárgyÓra/Vizsga/Kredit
3 Kutatási gyakorlat I-II.1 GY, GYJ. 2 K
4 Kutatási gyakorlat I-II.1 GY, GYJ. 2 K