Janó Evelin

Elérhetőségek

Szobaszám:313
Telefon:+36 (62) 544-751
E-mail:evelinjano@caesar.elte.hu

2014-ben történelem alapszakos bölcsészként végzett a Szegedi Tudományegyetemen szociológia minorral. Ezt követően szociológia mesterszakos diplomát szerzett közvéleménykutató szakiránnyal szintén Szegeden. A szociológia mesterszak képzésének inspirációjából adódóan az érdeklődési és kutatási területe az oktatásszociológia ezen belül a hátrányos helyzetű illetve roma/cigány gyerekek és felnőttek iskolai és későbbi munkaerő-
piaci helyzete. Szerette volna megvizsgálni az érdeklődési és kutatási területe adta problémákat más tudományterület nézőpontjából is, így 2019-ben történelemtanár-ember és társadalom műveltségterületi tanári mesterszakos diplomát szerzett roma integrációs tanulmányok specializációval. Mindkét mesterszakos szakdolgozata a hátrányos helyzetű és roma/cigány emberek iskolai, munkaerő-piaci és a társadalomba való beilleszkedési nehézségeiről szólt. A TDK eredményei, majd OTDK-n való részvételi tapasztalatai megerősítették abban, hogy az elkezdett munkát érdemes folytatnia. Így sikeres doktori iskolai felvételit követően jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program hallgatója.

Oktatott tantárgy(ak)

  • Hagyományok és modernitás: a roma közösségek társadalomtörténeti metszetben
  • A roma közösségek kulturális múltja és jelene: zene, irodalom, képzőművészet
  • A romák története és szociológiája

Kutatási területek

  • a hátrányos helyzetű és cigány/roma gyerekek iskolai szegregációja és integrációja
  • a társadalmi/kapcsolati tőke szerepe az iskolában és a munkaerő-piacon
  • hálózatkutatás
  • Kutatásainak tudományága a szociológia és a neveléstudomány területét is érintik.