JGYPK intézet

Az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet 2016-ban jött létre, szakmai és intézményi előzményét az 1998 óta működő Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék és az 1928-ban alapított Történettudományi Tanszék jelentette. Az intézetnek jelenleg tíz főállású oktatója van, amelyből egy fő MTA doktora, öten pedig habilitáltak, ilyen módon intézetünk a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tudományosan a legmagasabban minősített, és a Szegedi Tudományegyetem egyik legmagasabban minősített intézete. Az intézet a képzési portfólió és a kutatási irányoknak megfelelően egy tanszékből és három szakcsoportból épül fel, amelyek az Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, a Közép-Európa Tanulmányok Szakcsoport, a Regionális Történeti és Honismereti Szakcsoport, valamint a Romológiai és Kisebbségtudományi Szakcsoport.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar társadalom- és bölcsészettudományi tanszékeinek az összeolvadását a magyar felsőoktatás bolognai reformja idézte elő, amely megszüntette az egykori Tanárképző Főiskola hagyományos szaktudományos tanszéki struktúráját és képzéseit. Az intézet oktatói, alkalmazkodva a megváltozott felsőoktatási környezethez részint új önálló képzéseket indítottak, részint pedig bekapcsolódtak a Szegedi Tudományegyetem más karain folyó képzésekbe. 2006-ban indítottuk el a Társadalmi tanulmányok BA szakot, amely 2016-os kivezetéséig az egyik legsikeresebb képzésünk volt. 2007-ben indítottuk el a Kisebbségpolitika MA képzésünket, amelyhez kapcsolódva 2014-től indult el a Roma integrációs tanulmány speciális képzésünk, amelynek kurzusait külön és képzési egységben is felveheti a Szegedi Tudományegyetem bármely hallgatója. 2018-ban indult a Közösségi és civil tanulmányok MA képzésünk, 2020-ban pedig sikeresen akkreditáltuk a Közép-Európa tanulmányok MA képzésünket magyar és angol nyelven. Saját képzéseink mellett az intézet munkatársai társadalom- és bölcsészettudományi tárgyakat oktatnak a Gazdaságtudományi Kar angol nyelvű közgazdász képzésében, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociálpolitika MA és Szociális munka MA képzésében, valamint részt veszünk a Neveléstudományi, a Földtudományi és a Történettudományi Doktori Iskola munkájában is.

Az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet körül több tudományos műhely is kialakult, amelyek nagymértékben segítik az intézet oktatási és tudományos tevékenységét. Az önképzés és a tudományos vita fontos színterei az Állampolgári nevelés módszertani és elméleti műhely, az Ifjúságkutató műhely, valamint külön említést érdemel a támogatott akadémiai kutatóhelyként működő Oral history kutatócsoport. Az intézet holdudvarában jött létre és működik a Belvedere Meridionale című társadalomtudományi folyóirat és könyvkiadó, amely publikációs lehetőséget kínál hallgatók számára is. Fontos együttműködő partnerünk a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium.

Az intézet oktatói kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A nemzetközi együttműködés legfontosabb intézményi keretét a kétoldalú Erasmus szerződések jelentik. Ilyen szerződéseink vannak a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemmel, a komáromi Sellye János Egyetemmel, a Varsói Közgazdasági Egyetemmel, a csíkszeredai Sapientia Egyetemmel, az észt Tartui Egyetemmel, a belga Université de Mons-Hainaut, a francia Université de Franche-Comté és Université Paul Valéry egyetemekkel, valamint a török Çağ Egyetemmel.