Gianfrancesco Aldobrandini magyarországi hadjáratai a vatikáni források tükrében.

Kruppa Tamás előadásában az ELKH MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport keretében végzett és több évig tartó vatikáni kutatásainak eredményeit foglalja össze, amelyek a tizenöt éves háború (1591/1593–1606) szentszéki részvételének feltárását célozták. Egyúttal bemutatásra kerül az eredményeket tartalmazó, az elmúlt évben megjelent okmánytár a Collectanea Vaticana Hungariae I/17. köteteként.