Fejezetek a magyarországi társadalom és szociálpolitika történetéből I-II.

Megjelent Cora Zolán – Kiss Mária Rita – Olasz Lajos kétkötetes munkája

A tanszéki kutatócsoport tagjai egy egységes szemléletbeli keretbe foglalt két kötetes munkát készítettek a XIX. és a XX. századi magyarországi szociális kérdés témájában. Az első kötet kronologikus és tematikus szempontok mentén vizsgálja a dualizmus, a Horthy-korszak, a Rákosi- majd a Kádár-rendszer szociális viszonyait. E nagyobb szerkezeti egységeken belül külön fejezetek tárgyalják az adott korszak releváns társadalomtörténeti, társadalompolitikai és szociálpolitikai kérdéseit. A második kötet egy szemelvénygyűjtemény, amely a kiegyezéstől a rendszerváltásig reprezentálja a kortársak társadalmi kérdésekre adott reflexióit. A társadalmi viszonyokat bemutató és értékelő írások mellett olvashatók benne a vizsgált korok politikai szereplőinek ideologikus megfontolások alapján születő útkereső helyzetértékelései és vitái, csakúgy, mint a szociálpolitikusok szakmai racionalitás mentén születő javaslatai is. 

A két kötetet kitevő közel ezer oldalnyi anyag a Belvedere Meridionale Szegedi Egyetemi Kiadó gondozásában látott napvilágot 2020 végén.