Dr. Zalai Anita

Főiskolai docens

Elérhetőségek

Szobaszám:310
Mobiltelefon:+36 (30) 515-4333
Fogadóóra:
(helye, ideje)
Oktatói szoba (1304) szerda 13:00-14:00
Tudományos munkásság (MTMT)www.mtmt.hu

1994 szeptembere óta az SZTE JGYPK oktatója. 2008-ig a Történettudományi Tanszék oktatója, jelenleg az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet főiskolai docense. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájában szerezte 2007-ben. Disszertációjának címe: A politikai pártrendszer fejlődése Spanyolországban a Második Köztársaság idején (1931-1936). Rendszeresen oktat az ÁJTK Nemzetközi tanulmányok szakán és a bölcsészkaron.

Oktatott tantárgy(ak)

  • Spanyolország 20. századi története (Mesterképzés)
  • A latin-amerikai civilizáció (Mesterképzés)
  • Latin-Amerika 20. századi politika- és eszmetörténete (Mesterképzés)
  • Az Európán kívüli világ története a 20. században (Alapképzés)
  • A mai hispán világ (Alapképzés)
  • USA-Kuba kapcsolatának története (Alapképzés, ún. x-es kóddal jelölt, az
  • SZTE minden karáról felvehető kurzus)
  • Spanyolország története (Alapképzésen belül speciális képzés – BTK Hispanisztika Tanszék)

Kutatási területek

A Második Spanyol Köztársaság története (1931-1939), a Franco-diktatúra, a nők helyzete a 20. századi Spanyolországban