Dr. Olasz Lajos

Főiskolai docens

Elérhetőségek

Szobaszám:312
Telefon:+36 (62) 546-265
Belsőtelefon:6265
E-mail:olasz.lajos@szte.hu
Tudományos munkásság (MTMT)www.mtmt.hu

1979-ben végzett a JATE Bölcsészettudományi Karán, történelem-orosz szakon. 1989-ben diplomát szerzett politikatudományból az ELTE Bölcsészettudományi Karán. PhD értekezését, “A kormányzóhelyettesi intézmény története” címen, történelemtudományból készítette. Részt vesz a Kisebbségpolitika MA és a Közép-Európa tanulmányok MA szak oktatásában. Mintegy száz hazai és külföldi konferencián szerepelt előadóként és eddig közel kétszáz tudományos közleménye jelent meg. Közreműködik különböző hazai és nemzetközi szakmai szervezetek, köztük az International Research Institute, a Magyar Hadtudományi Társaság, a Magyar Történelmi Társulat munkájában.

Oktatott tantárgy(ak)

 • Magyarország története a 20. században 1918-1990
 • Kisebbségi kérdés Közép-Európában 1945-1990 között
 • A kisállami korszak Közép-Európában (1918-1938)
 • Közép-Európa a második világháború időszakában (1938-1945)
 • A cigányok története Magyarországon
 • Magyarország jelenkori politikatörténete
 • Etnikai konfliktusok Közép-Kelet-Európában a 20. században
 • A M. Kir. Honvédség a II. világháborúban

Kutatási területek

 • Magyarország jelenkori (20. századi) politikatörténete
 • A Horthy-korszak politikai viszonyai
 • A II. világháború hadtörténelme
 • A nemzeti, nemzetiségi kérdés közép-európai kitekintéssel