Dr. Miklós Péter

Főiskolai docens

Elérhetőségek

Szobaszám: 303
Telefon:+36 (62) 544-786
E-mail:miklospet@jgypk.szte.hu
Fogadóóra:
(helye, ideje)
hétfő: 11:00-12:00
(előzetes egyeztetés szükséges)
Tudományos munkásság (MTMT)www.mtmt.hu

A Szegedi Hittudományi Főiskolán 2002-ben hittanár, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2004-ben okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudomány Karán 2014-ben emberi erőforrás tanácsadó (MA) diplomát szerzett. Politikatörténeti tárgyú értekezését 2012 decemberében védte meg a Szegedi Tudományegyetem történettudományi doktori iskolájában a “Magyarország 16-20. századi eszmetörténete” alprogramban, amellyel “summa cum laude” minősítésű doktori (PhD) fokozatot szerzett.
2004 óta a szegedi egyetem oktatója. Történész-muzeológusként a szegedi Móra Ferenc Múzeum tudományos munkatársa volt 2007 augusztusa és 2012 augusztusa között. Jelenleg a hódmezővásárhelyi Emlékpont vezetője.
Alapító tagja a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Modern Kori Egyháztörténeti Munkabizottságának. Szerkesztője a Belvedere Meridionale. Történelem és társadalomtudományokés a Közép-európai Közleményekcímű folyóiratnak, szerkesztőbizottsági tagja az Egyháztörténeti Szemlének.
Kutatásait 2006-2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a japán Sasakawa Young LeadersFellowshipFundation támogatta. 2006-tól három egymást követő éven keresztül elnyerte a Faludi Ferenc Akadémia kutatói ösztöndíját. A Pro RenovandaCultura Hungariae Alapítvány Dunatáji Népek Kutatása Szakalapítványa többször támogatta, s 2009-ben alkotói támogatásban részesült Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

Oktatott tantárgy(ak)

 • Vallások és egyházak Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században (MA)
 • Kisebbségi oktatás Magyarországon (MA)
 • Kisebbségpolitika és kisebbségi stratégiák (MA)
 • Kisebbségi jogok és jogérvényesítés az Európai Unióban I. (MA)
 • Önismeret, társadalomismeret (BA)
 • Retorika és stilisztika (BA)
 • Humán erőforrás menedzsment (BA)
 • Információs társadalom (BA)
 • Új vallási mozgalmak (MA)
 • Globalizáció és kisebbségi identitás (MA)
 • Multikulturalizmus (MA)
 • Kisebbségi jogok és jogérvényesítés az Európai Unióban II. (MA)
 • Európai értékek (MA)
 • Társadalomelmélet (BA)
 • Pályázati ismeretek és projektmenedzsment (BA)
 • Egyházak társadalmi szerepvállalása (BA)

Tagságok

 • Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Modern Kori
 • Egyháztörténeti Munkabizottság
 • Délvidék Kutatóközpont

Kutatási területek

 • A koalíciós évek párttörténete és politikai élete (1944-1949)
 • A magyarországi felekezetek 19-20. századi története
 • Szeged és a dél-alföldi települések helytörténete, valamint művelődés- és társadalomtörténete