Dr. habil Kállai Ernő

Főiskolai tanár

Elérhetőségek

Szobaszám:313
Telefon:+36 (62) 544-751
E-mail:kallai.erno@szte.hu
Fogadóóra:
(helye, ideje)
Szerda (előzetes bejelentkezés alapján)
Tudományos munkásság (MTMT)www.mtmt.hu

Társadalomkutató, aki tanult történelmet, szociológiát, politológiát, újságírást, jogot. 2008-ban PhD fokozatot szerzett, 2017-ben habilitált. A Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének alapító tagja, számos felsőoktatási intézmény oktatója. 2007 és 2013 között a kisebbségi jogok országgyűlési biztosaként működött. Kutatási területe a magyarországi kisebbségi közösségek társadalmi helyzete, ezen belül is kiemelten a roma közösségekre vonatkozó ismeretek.

Oktatott tantárgy(ak)

 • Bevezetés a társadalmi kisebbségek vizsgálatába
 • Hagyomány és modernitás
 • Bevezetés a romológiába
 • Cigány művelődéstörténet
 • Civil és nonprofit szervezetek jogi szabályozása és jogvédelmi funkciói
 • Emberi jogok, roma jogesetek
 • Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
 • Kisebbségpolitika
 • Magyarország politikai rendszere

Tagságok

 • Magyar Szociológiai Társaság elnökségének tagja
 • MTA Miskolci Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság
 • Kisebbségtudományi Munkabizottságának elnöke
 • European Academic Network on Romani Studies
 • Magyar Tudomány Akadémia Köztestületének tagja
 • Magyar Jogász Egylet
 • Magyar Politikatudományi Társaság
 • Magyar Néprajzi Társaság
 • 2013 – a “Regio” szerkesztőbizottságának tagja
 • 2013 – a “Kulturális Szemle” szerkesztőbizottságának tagja
 • 2013 -2017 Romaversitas Alapítvány kuratóriumának tagja
 • 2012 – “Társadalmi Együttélés. A kisebbségi lét dimenziói” című e-folyóirat alapító főszerkesztője
 • 2011 – 2016 Pro Futuro jog- és államtudományi folyóirat tudományos tanácsadó testületének tagja
 • 2007 – Egyenlő Bánásmód Hatóság Szakmai Tanácsadó Testület tagja
 • 2002 – 2005 Autonómia Alapítvány kuratóriumának tagja
 • 1998 – 2004 Gandhi Közalapítvány kuratóriumának tagja

Szakdolgozati témák

 • A magyar társadalom változása, fejlődése, egy korszaka, rétegződés, mobilitás
 • Valamely társadalmi kisebbségi csoport helyzete a magyar társadalomban
 • Kisebbségi kultúra valamely eleme: zene, képzőművészet, irodalom, filmművészet, színház
 • A romák társadalomtörténetét egyik korszaka
 • A romák társadalmi helyzetének valamelyik eleme: oktatás, szociális helyzet, stb.
 • A kisebbségek kutatásának módszertani kérdései: kvantitatív és kvalitatív eszközök

Kutatási területek

Részletes információk kutatásairól, olvasható publikációi és aktuális tudományos eredményei a www.kallaierno.hu oldalon.