dr. habil Gombos József

tanszékvezető főiskolai tanár

Elérhetőségek

Szobaszám:317
Telefon:+36 (62) 546-081
Telefon:6081
Mobiltelefon:+36 (30) 229-8269
Fogadóóra:
(helye, ideje)
317-es szoba, csütörtök: 13:00-14:00
Tudományos munkásság (MTMT)www.mtmt.hu

1980-ban a JGYTF-en, 1986-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett. Politológus diplomáját 1994-ben szerezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és 1995-ben védte meg kandidátusi disszertációját. Kutatási területe Finnország legújabb kori politikatörténete, amelyből eddig 5 önálló monográfiát jelentetett meg. 1985 óta dolgozik a karon, ahol 1998 óta tanszékvezető főiskolai tanárként az Alkalmazott Társadalomismereti tanszéket és 2000-2004 között az Orosz Nyelv- és Irodalom tanszéket is vezeti. 2000-2004 között Széchenyi István ösztöndíjas, 2007-ben habilitált. Vezetése alatt tanszékére az új “Bologna-i rendszerben” 1 alapszak és 3 mesterszak indítását akkreditálták.

Oktatott tantárgy(ak)

  • Kisebbségpolitika (Mesterképzés)
  • Magyarország politikai rendszere (Alapképzés; Mesterképzés)
  • Önkormányzatiság és szakpolitika. (Alapképzés; Mesterképzés)
  • Finnország politikatörténete I.-II.-III.(Alapképzés; Mesterképzés)
  • Társadalompolitika (Alapképzés)

Tagságok

  • Magyar Politikatudományi Társaság
  • MTA köztestület

Kutatási területek

  • Finnország legújabb kori politikatörténete