Dékányné dr. habil Szénási Éva

Főiskolai tanár (professor emerita)

Elérhetőségek

Szobaszám:305
Telefon:+36 (62) 546-054
E-mail:dekanyne@jgypk.szte.hu
Tudományos munkásság (MTMT)www.mtmt.hu

1980-tól dolgozik a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar jogelődjének számító Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, 2008-tól, a Történettudományi Tanszék megszűnését követően, az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Regionális és Környezettörténeti szakcsoportban, főiskolai tanári beosztásban.
1975-ben szerzett történelem – francia szakos középiskolai tanári diplomát a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1987 és 1988 között francia nyelvből külgazdasági szakfordító-szaktolmács szakot végzett a Külkereskedelmi Főiskolán.
1980-ban szerzett egyetemi doktori címet, 1995-ben védte meg kandidátusi értekezését a politikatudomány témaköréből a Magyar Tudományos Akadémián. 2001-ben Békésy posztdoktori ösztöndíjban részesült. 2003-ban a filozófiai tudományokból habilitált a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 1998 és 2003 között a SZTE BTK Társadalomtudományi Intézetének keretében működő politikaelmélet speciális képzés felelőse volt, majd 2004-től öt éven keresztül vezette az Európa Tanulmányok Tanszéket a Zsigmond Király Főiskolán.
Két alkalommal dolgozott vendégoktatóként: 1993-94-es tanévben a Lausanne-i Egyetem Politikatudományi Tanszékének meghívására két féléven keresztül kurzusokat tartott a közép-kelet-európai rendszerváltás történetéből. 2000 novemberében pedig párizsi Institut d’Études Politiques-on tartott előadásokat a magyar rendszerváltás témaköréből a posztkommunista országokkal foglalkozó PhD iskola keretében. 1991-ben munkája elismeréseként miniszteri dicséretben részesült. 2002-től szerkeszti a L’Harmattan Kiadó európai integrációval foglalkozó Varietas Europaea sorozatát.

Oktatott tantárgy(ak)

  • Politikai eszmetörténet (alapképzés)
  • Az európai egységgondolat és európai integráció története (alapképzés)
  • Magyarország politikai rendszer a rendszerváltás után (alapképzés)
  • Nacionalizmus és etnicitás (mesterképzés)
  • Identitás és integráció (mesterképzés)

Tagságok

  • 1991 – Politikatudományi Társaság
  • 2004 – Alliance Française Szegedi Francia Kulturális Egyesület, 2005-2008 – elnök

Kutatási területek

  • a XIX.-XX. századi francia politikai gondolkodás története
  • az európai egységgondolat fejlődése és
  • az európai integrációval összefüggő kérdések

A fenti témákban számos publikációja jelent meg külföldön és Magyarországon egyaránt, illetve előadásaival rendszeresen részt vesz szakmai konferenciákon.