Megjelent: Dante - Egy humanista a középkorból

Szabó Tibor az olasz, a francia és magyar filozófiai, kultúratudományi és politikaelméleti könyvei után most ötödik könyvét adja ki Dantéról. 

Eddigi Dante-művei: Megkezdett öröklét. Dante a XX. századi Magyarországon (2003), A sokszólamú Dante (2006), Dante életbölcselete (2008), Dante-reflexiók (2018) és a jelenlegi Dante- Egy humanista a középkorból. Ez eddigi Dante-tanulmányainak monografikus szintézise, amely olyan tudományosan megalapozott mű, amely a széles olvasó közönségnek szól. A könyvben a szerző olvasmányos stílusban adja közre tudományos ismereteit és önálló kutatási eredményeit.